کودک

بهترین راه های درمان افسردگی در کودکان

/the-best-ways-to-treat-depression-in-children

آنچه والدین باید درباره افسردگی کودکان و شیوه های درمان افسردگی در کودکان بدانند


فیلم آموزشی رایگان: علت لکنت زبان چیست و چگونه درمان می شود؟

/what-is-the-cause-of-stuttering-and-how-is-it-treated

در این فیلم آموزشی، دکتر نادر غنی زاده (گفتاردرمانگر) به شما آموزش می دهد که عامل ایجاد کننده ی لکنت زبان چیست؟ و آیا درمان می شود؟


بازی درمانی

/play-therapy

درمان از طریق سهیم شدن در دنیای بازی کودکان


گفتاردرمانی

/speech-therapy

تلاشی سبز برای ارتباطاتی موثرتر و مفیدتر


روانشناسی کودک

/child-psychology

کمک به مراقبت از گل های زندگی