همکاران

محمدجعفر زاهدپور

/introducing-mohammadjafar-zahedpour

روانشناس | مدیر وبسایت و فضاهای مجازی کلینیک ایران


مریم فیاض

/introducing-maryam-fayyaz

روانشناس بالینی | درمانگر فرد و خانواده


دکتر سید علی هاشمی

/introducing-dr-ali-hashemi

روانشناس کودک، متخصص سنجش روانشناختی، سنجش استثنایی


مهتاب کرج آبادی

/introducing-mahtab-karajabadi

روانشناس بالینی | درمانگر مشکلات روانشناختی و ارتباطی


دکتر مینا دارایی

/introducing-dr-mina-darayi

مشاور فرد و خانواده | متخصص در مداخلات طلاق


شهلا نوروزیان

/introducing-shahla-norouzian

مشاور و آموزشگر والدین و کودک


دکتر داود قادری

/introducing-davood-ghaderi

روانشناس بالینی | طرحواره درمانگر | درمانگر فرد و خانواده


نیوشا شهروان

/introducing-niusha-shahravan

روانشناس بالینی | طرحواره درمانگر


دکتر مهتا مریدیان

/introducing-dr-mehta-mercedian

روانپزشک | درمانگر اختلالات روانشناختی


دکتر نادر غنی زاده

/introducing-nader-ghanizadeh

گفتاردرمانگر | درمانگر کودک و بزرگسال