روانشناس

آرش سدهیان

/introducing-arash-sadehiyan

روانشناس بالینی | درمانگر اختلالات روانشناختی


سید پیمان رحیمی نژاد

/introducing-peyman-rahiminejad

روانشناس مثبت نگر | مدیر و موسس کافه آگاهی


دکتر سید حمید آتش پور

/introducing-dr-hamid-atashpour

روانشناس | عضو افتخاری دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی