روانسنجی

سنجش و ارزیابی شخصیت

/personality-assessment

برای اینکه بفهمیم چگونه و چطور باید زندگی کنیم و ارتباط برقرار کنیم باید ارزیابی دقیقی از شخصیتمان داشته باشیم.


استعدادیابی، سنجش و ارزیابی دقیق و علمی استعداد

/aptitude-assessment

اینکه خودمان و یا کودکمان در چه زمینه هایی، استعداد زیادی دارد، خیلی مهم و حیاتی است.


سنجش و ارزیابی هوش

/intelligence-assessment

با خدمات سنجش و ارزیابی (روانسنجی) کلینیک ایران بیشتر آشنا شوید


دکتر سید علی هاشمی

/introducing-dr-ali-hashemi

روانشناس کودک، متخصص سنجش روانشناختی، سنجش استثنایی