دکتر داود قادری

فیلم آموزشی رایگان: چگونه صمیمیت را در رابطه ایجاد و حفظ کنیم؟

/how-to-build-and-maintain-intimacy-in-the-relationship

در این فیلم آموزشی، دکتر داود قادری به شما آموزش می دهد که چگونه صمیمیت را در رابطه عاطفی و زناشویی تان ایجاد و حفظ کنید.


فیلم آموزشی رایگان: چگونه تعارض در رابطه عاطفی را حل و فصل کنیم؟

/how-to-resolve-emotional-conflict

در این فیلم آموزشی، دکتر داود قادری به شما آموزش می دهد که چگونه تعارضات و مشکلاتی که در رابطه عاطفی و زناشوییتان دارید را حل و فصل کنید.


فیلم آموزشی رایگان: چرا روابط عاطفی بعد از مدتی سرد می شوند؟

/why-do-emotional-relationships-cool-down-after-a-while

در این فیلم آموزشی به شما می گوییم که چرا روابط عاطفی بعد از مدتی سرد می شوند و آیا این طبیعی است یا نه؟


دکتر داود قادری

/introducing-davood-ghaderi

روانشناس بالینی | طرحواره درمانگر | درمانگر فرد و خانواده