از آنجائيكه برنامه ريزی اقتصادی، مستلزم فراهم آوردن اطلاعات دقيق از متغيرهای خرد و كلان اقتصادی می باشد و نيل به اين مهم جز با به كارگيری دانش مدرن حسابداری همگام با تغييرات اقتصادی ميسر نمی باشد و از طرفی با توجه به نقش مهم و غير قابل انكار بازخورد درون سازمانی همچون تصميم گيری صحيح و به موقع مديران بر اساس تجزيه و تحليل وضعيت اقتصادی و برون سازمانی، همچون ارائه صورتهای مالی به سازمان امور مالياتی و جلوگيری از چالشهای احتمالی،
برآن شديم كه با تاسيس اين موسسه و بكارگيری كادری برگزيده، متشكل از حسابداران رسمی و خبره و كارشناسان و مديران متخصص و مجرب آگاه به امور مالياتی به جامعه اقتصادی ايران خدمت رسانی شايسته بعمل آوريم.

خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی شاخص ارکان پارس:

  • قبول وکالت مالیاتی
  • حسابداری جاری، معوقه و مالیاتی
  • ارائه گزارش حسابرسی
  • تهیه صورتهای مالی
  • تنظیم اظهارنامه و لوایح مالیاتی
  • تحریر دفاتر قانونی
  • مشاوره مالی و مالیاتی
  • آموزش اصول حسابداری و مالیاتی

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان فرجام غربی، پلاک 781 ، طبقه پنجم، واحد 10
تلفن: 50 920 770 ، 40 920 770 021