سوابق تحصیلی:

 • کارشناس روانشناسی بالینی 
 • کارشناس ارشد روانشناسی

سوابق شغلی و اجرایی:

 • کارشناس امور روانی مرکز روانپزشکی رازی که از سال 1376 تاکنون بعنوان پرسنل رسمی در این مرکز فعالیت دارم.
 • عضو کمیته توانبخشی بیمارستان روانپزشکی رازی از 87تا 91
 • بازرس ستاد ساماندهی بیماران روانی کشور از 81 تا 87
 • عضو هیئت تحریریه نشریه ی روانشناسی ا ز سال 80 تا 91
 • سردبیر نشریه ی روانشناسی از سال 91 تاکنون
 • کارشناس و مشاور در برنامه تلویزیونی در شبکه جام جم، با موضوع خانواده در سال 86
 • همکاری با روزنامه جوان به صورت نگارش مقاله در صفحه اجتماعی آن نشریه
 • برای آموزش دانشگاههای رودهن،علوم پزشکی و پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه واحدهای درسی آسیب شناسی روانی- مصاحبه و تشخیص - درمان اختلالات روانی و رفتار درمانی - برگزاری کارگاههای متعدد آموزشی در زمینه درمان ترک اعتیاد به شیوه ی ماتریکس- اصول و فنون مشاوره- آموزش مهارتهای زندگی در کیلینیک ایران و کیلینیک روانمهر
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ارتباط موثر در شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ارتباط موثر در شرکت ملی گاز ایران
 • مشاور و روانشناس کیلینیک روانمهر از سال 88 تا 91
 • مشاور و روانشناس کیلینیک ایران از سال 90 تا کنون 

ترجمه کتاب :

نظریه های روان پویشی