سوابق تحصيلی:

 • کارشناس روانشناسی باليني 1370- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کارشناس ارشد مشاوره 1384- دانشگاه خاتم
 • دارای گواهينامه بين المللی C.T.R.T.L.M  از موسسه ويليام گلسر

پايان نامه ها:

 • پايان نامه کارشناسی تاثير اختلافات والدين بر ميزان اضطراب کودکان دبستاني (پسران)
 • پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش خانواده با رويکرد ساختی (مينوچين) بر رضايت زناشويی زنان

سوابق و تجارب شغلی:

 • آموزش و پرورش 24 سال- 10 سال در سمت مشاور
 • مدرس آموزش خانواده در مدارس 6 سال
 • مدرس دوره هاي فرزندپروري در مهدهاي کرج و تهران
 • مشاور خانواده در خانه فرهنگ ناحيه 21 تهران 5 سال
 • مشاور خانواده در مرکز مشاوره نيک انديش کرج 10 سال

سوابق آموزشی و تدريس:

 • چاپ مقاله فرزندپروري در مجله آرامش برتر
 • پخش برنامه راديويي به صورت سريال در مورد نحوه تربيت کودک
 • برگزاري کارگاه تخصصي فرزندپروري در دانشگاه سما
 • برگزاري کارگاه تخصص ارتباط موثر در دانشگاه سما
 • کارگاه هاي تخصصي شيوه هاي قصه گويي براي فرزندان با هدف افزايش خلاقيت آنها
 • دوره تخصصي پرورش و افزايش خلاقيت کودکان
 • دوره تخصصي آموزش جنسي فرزندان
 • دوره مهارت هاي زندگي
 • دوره خانواده درماني
 • دوره فرزند پروري
 • دوره مدرس آموزش خانواده
 • دوره مشاوره (مخصوص مشاوران آموزش- پرورش- تربيتی تحصيلی)

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره آموزش پیش از ازدواج
 • دوره تربيت جنسي کودکان
 • دوره زبان زندگي NVC
 • دوره خانواده درمانی
 • دوره فرزندپروری
 • دوره مدرس آموزش خانواده
 • دوره مشاوره ( مخصوص مشاوران آموزش و پرورش- تربيتی تحصيلی)

رزرو وقت مشاوره: 02188209050