سوابق تحصیلی :

 • دکتری تخصصی روانشناسی (91-96)
 • دانشگاه الزهرا (س)
 • عنوان پایان نامه: تجربه زیسته زنان و مردان از رابط‌ی فرازناشویی خود یا همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی (با نمره 85/19)
 • استاد راهنما: دکتر فریده عامری
 • استادان مشاور: دکتر زهره خسروی، دکتر محمدآرش رمضانی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (88-91)
 • انستیتو روانپزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • عنوان پایان نامه: نقش مؤلفه‌­های شناختی و طرحواره­‌های هیجانی در نگرانی مرضی دانشجویان (با نمره 90/19)
 • استاد راهنما: دکتر بنفشه غرایی
 • استاد مشاور: دکتر بهروز بیرشک
 • معدل دوره کارشناسی ارشد: 69/18
 • کارشناسی روانشناسی بالینی (84-88)
 • دانشگاه شیراز
 • معدل دوره کارشناسی:‌ 79/18
 • دیپلم علوم انسانی
 • دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شیراز
 • معدل: 89/19


سوابق و تجارب شغلی:

 • مدیر و مسئول فنی مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی پندار (96-92)
 • سرپرست برنامه های روانشناسی بنیاد ملی نخبگان استان فارس
 • سابقه­ 3 سال کار بالینی در مرکز مشاوره نیروانا و مرکز مشاوره پندار؛ تحت نظارت سازمان بهزیستی 
 • سابقه یک سال کار بالینی در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا (س). 
 • روانشناس بالینی در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393
 • سابقه یک سال کار بالینی در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی. 
 • همکاری با مرکز مشاوره خانم دکتر گلشنی از سال 1398 تاکنون.
 • همکاری با مرکز مشاوره خانم دکتر بنفشه فرزین‌­راد از سال 1396 تاکنون. 
 • همکاری با مرکز مشاوره بهسا از سال 1398 تاکنون. 


دوره­­‌های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره آموزشی مقدماتی درمان متمرکز بر هیجان (EFT) به صورت آنلاین و حضوری به مدت 20 ساعت با تدریس دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا. 1398
 • دوره آموزشی پیشرفته درمان متمرکز بر هیجان (EFT) به صورت آنلاین به مدت 36 ساعت با تدریس دکتر همایون ذوالفقاری‌­نیا. 1399
 • دوره آموزشی زوج‌­درمانی با رویکرد متمرکز بر هیجان (EFT) به صورت آنلاین به مدت 36 ساعت با تدریس دکتر همایون ذوالفقاری‌­نیا. 1399
 • دوره آموزشی شناخت و کار با اشکال مختلف هیجانات در جلسات روان­‌درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) به صورت آنلاین به مدت 48 ساعت با تدریس دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا. 1399
 • دوره آموزشی همدلی و حضور درمانی با رویکرد متمرکز بر هیجان (EFT) به صورت آنلاین به مدت 42 ساعت با تدریس دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا. 1399
 • دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد متمرکز بر هیجان (EFT) به صورت آنلاین به مدت 12 ساعت با تدریس دکتر همایون ذوالفقاری‌­نیا. 1400
 • کارگاه آموزشی مغز هیجانی و روان­‌درمانی. به مدت 4 ساعت توسط دکتر حسن حمیدپور. 1398.
 • دوره جامع آموزشی «اصول و مبانی درمان هیجان­‌مدار فردی همراه با مشاهده موارد درمانی و گروه درمانی به مدت 100 ساعت». توسط دکتر محمدآرش رمضانی. 1396
 • دوره تخصصی آموزشی «زوج­‌درمانی هیجان­‌مدار همراه با مشاهده موارد درمانی به مدت 60 ساعت». توسط دکتر محمد آرش رمضانی. 1397
 • کارگاه آموزشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد". مدرس دکتر حسن حمیدپور. توسط انجمن روانشناسی ایران. 1391.
 • کارگاه آموزشی "درمان شناختی رفتاری روابط فرازناشویی". مدرس دکتر حسن حمیدپور. توسط انجمن روانشناسی ایران. 1391.
 • دوره­ی آموزشی درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات روانی، مدرس: دکتر حسن حمیدپور . توسط انجمن روانشناسی بالینی ایران.1389-1388
 • کارگاه آموزشی " طرحواره درمانی" مدرس دکتر حسن حمیدپور، توسط انجمن روانشناسی ایران. 1391.
 • کارگاه آموزشی " توجه آگاهی Mindfulness"، مدرس: دکتر حسن حمیدپور. توسط انجمن روانشناسی ایران. 1389.
 • دوره‌­ی آموزشی درمان اختلالات جنسی، مدرس: دکتر مهرداد افتخار. توسط انجمن روانشناسی بالینی ایران.1389-1388
 • کارگاه آموزشی درمان اختلالات جنسی. مدرس دکتر آرش رمضانی. فوق دکترای سکس تراپی. مرکز مشاوره سلامت. 1392
 • کارگاه ارتقای کیفیت زندگی زناشویی. دکتر آرش رمضانی. مرکز مشاوره سلامت.  1392
 • کارگاه راهکارهای ارتباط با بیماران مرزی. مدرس دکتر علی‌لو. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. 1392. 
 • کارگاه مشاوره شغلی. مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س). 1392
 • کارگاه توسعه فردی. مرکز مشاوره الزهرا (س). 1393
 • کارگاه آموزشی دو روزه‌ی " ازدواج" در دانشگاه شیراز. 1384
 • کارگاه آموزشی " طرحواره درمانی متمرکز بر شکست عشقی" مدرس: دکتر حسن حمیدپور. در چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 1387


سوابق آموزشی و تدریس:

 • برگزاری دو دوره کارگاه «غلبه بر مشکل اهمال‌کاری در دانشجویان» در خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا (س). 1392 و 1393.
 • برگزاری کارگاه «آموزش اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س). 1392
 • همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه "زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی" برای روانشناسان و مشاوران. مدرس: دکتر محمدی. مرداد1390
 • برگزاری دو دوره "کارگاه بهبود روابط زناشویی مبتنی بر شناسایی و درمان مشکلات جنسی". مرکز مشاوره نیروانا. 1390. 
 • برگزاری کارگاه «آموزش اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393.
 • برگزاری «کارگاه تنظیم هیجان در اختلالات روانی» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393.
 • برگزاری کارگاه «آموزش و درمان اختلالات جنسی» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393.
 • ارائه سمینار «نگاهی به درمان­های موج سوم با معرفی درمان پذیرش و تعهد ACT» در هفته‌­ی پژوهش. دانشگاه الزهرا (س). 1392


رویکرد درمانی:

 •  درمان متمرکز بر هیجان EFT
 • درمان پذیرش و پایبندی ACT


کتب تألیف شده:

 • ترجمه:  کتاب " غلبه بر کمال­‌خواهی". نوشته رز شافران. سارا اگان. تریسی وید. ترجمه: سارا کمالی. فروغ ادریسی. انتشارات ارجمند.1390. (دریافت تقدیر از بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی 1392). چاپ هفتم. 1399
 • ترجمه:   کتاب "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد". نوشته پاتریشیا باخ، دنیل ج، موران. ترجمه سارا کمالی، نیلوفر کیان­راد. انتشارات ارجمند. چاپ سوم. 1399برای رزرو وقت مشاوره روانشناسی با ایشان با ما تماس بگیرید: