سوابق تحصیلی:

 • کارشناس روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

پایان نامه ها:

 • پایان نامه کارشناسی: بررسی رابطه هوش هیجانی و اختلال شخصیت مرزی
 • پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد: بررسی رابطه ی باورهای هذیانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در بین بیماران سایکوتیک بیمارستان رازی تهران

سوابق و تجارب شغلی:

 • روانشناس مرکز مشاوره صدای سلامت در حوزه های روانشناسی فردی، خانواده، اعتیاد و سکس تراپی به مدت 5 سال
 • روانشناس فردی و زوج درمانگر مرکز مشاوره نیایش به مدت 2 سال
 • مدرس دوره های افزایش اعتماد به نفس در خانه ی سلامت طیب تهران به مدت 1 سال
 • روانشناس بالینی و زوج درمانگر مرکز مشاوره ستاره ی ایرانیان (شعبه قیطریه) از دو سال پیش تا کنون

سوابق آموزشی و تدریس:

 • برگزاری گروه درمانی برای معتادین به شیشه و حشیش در مرکز مشاوره راه نو
 • اجرای تست روانشناختی_شغلی MBTI  روی کارکنان اداره ی برق شهر تهران (مرکز مشاوره آگاهان نیرو)
 • برگزاری کارگاه آموزشی "افزایش اعتماد به نفس برای نوجوانان دختر و پسر" در مرکز خدمات نوسازی شهرداری، محله طیب تهران
 • برگزاری کارگاه اصوال کار تیمی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتو تهران

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره ی آموزش بالینی در بیمارستان روانپزشکی آزادی و رازی تهران
 • شرکت در کارگاه آموزشی ایماگوتراپی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
 • شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل رابطه متقابلT.A ، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
 • دوره آموزشی sex therapy زیر نظر دکتر امید رضایی
 • دوره جامع تربیت درمانگر  ISTDP زیر نظر دکتر مهدی رضا سرافراز
 • دوره جامع کاروزی در رویکردهای شناختی رواندرمانی زیر نظر دکتر شهرام محمدخانی

تماس با کلینیک ایران