سوابق آموزشی:

 • کارشناسی ارشد روانشناسی 
 • کارشناسی روانشناسی بالینی

سوابق اجرایی:

 • سوپروایزر کلینیک اعصاب و روان دی به مدت 10 سال
 • روانشناس بالینی کلینیک روانشناسی آکسون به مدت 2 سال
 • روانشناس بالینی بخش بزرگسال بیمارستان روزبه 2 سال
 • روانشناس بالینی کلینیک آسا از سال 96 تاکنون

دوره­های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره درمان رفتار درمانی شناختی بزرگسال (مقدماتی - تكميلی - پيشرفته - سوپرویژن) انستیتو روانپزشکی 
 • دوره درمان ذهن ­آگاهی بیمارستان آتیه
 • دوره درمان رفتار درمانی شناختی بزرگسال کلینیک روانشناسی دانشگاه تهران
 • دوره درمانی هيجان­ مدار EFT  (مقدماتی - تكميلی - پيشرفته) مرکز مشاوره همتا
 • دوره زوج درمانی هيجان­ مدار EFT  (مقدماتی - تكميلی - پيشرفته) مرکز مشاوره همتا
 • دوره درمان های موج سوم – درمانکده اضطراب ایران
 • دوره مشکلات جنسی بزرگسالان دکتر جعفر بوالهری
 • دوره نوروفیدبک مدرسه فارمد
 • دوره اجرا، نمره­ گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس­های هوش وکسلر کودکان دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره ­گذاری و تفسیر نسخه تکمیلی چهارم مقیاس­های هوش وکسلر کودکان - دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره­ گذاری و تفسیر پنجم مقیاس­های هوش استانفورد بینه - دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره ­گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی MMPI2RF - دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره­ گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی MCMI-IV - دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره­ گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی NEO-PI-3 - دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره ­گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی DAPP-BQ - دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون اندریافت کودکانCAT - دانشگاه تهران
 • دوره اجرا، نمره ­گذاری و تفسیر آزمون اندریافت موضوعTAT - دانشگاه تهران
 • دوره ارزیابی اختلال ویژه یادگیری - دانشگاه تهران
 • دوره ارزیابی اختلال نقص توجه-بیش فعالی - دانشگاه تهران
 • دوره ارزیابی اختلال طیف اتیسم - دانشگاه تهران
 • دوره بازی درمانی اختلالات هیجانی رفتاری - دانشگاه تهران
 • دوره قصه درمانی – دانشگاه تهران

سوابق آموزشی و تدریس:

 • برگزاری گروه درمانی رفتاردرمانی شناختی برای سوء­مصرف­کنندگان مواد در کلینیک بستری اعصاب و روان دی از 1388 تا 1395

رویکرد­های درمانی:

 • درمان رفتاردرمانی شناختی (CBT)
 • درمان هیجان مدار (EFT)
 • درمان ذهن آگاهی (mindfulness)

برای رزرو وقت مشاوره روانشناسی با ایشان با ما تماس بگیرید: