سوابق تحصیلی:

 • کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی1371- دانشگاه تهران
 • کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی 1385-  دانشگاه میسور, هند
 • دکتری مددکاری اجتماعی 1391-  دانشگاه میسور، هند

سوابق و تجارب شغلی:

 • دبیر علوم اجتماعی از 1375 تا 1382. مدرسه غیرانتفاعی دانش. تهران
 • دبیر جامعه شناسی و انگلیسی از 1370 تا 1375. دبیرستان جلوه حق. تهران
 • دبیر ابتدایی از 1358 تا 1370. مدرسه شهید حسین فیروزی. تهران
 • ترجمه و ویرایش از 1375 تا 1378. کار خصوصی. تهران
 • مشاور از 1389 تا 1391. کار خصوصی. میسور. هند
 • مشاور 1391 تا کنون. کلینیک مددکاری اجتماعی ایران
 • مربی یوگا 1391 تاکنون. اکباتان، فاز2، بلوک2، تهران
 • مسئول پروژه طرح سرپرستی در فرآیند مددکاری در استان های قم، اراک و اصفهان. (1392-1393)

سوابق آموزشی و تدریس:

 • ترجمه شیرجه زدن در خوشحالی، مجله دانش یوگا. تهران. شماره 20صفحه 8-9 (شهریور 1385)
 • تاثیر تحصیلات بر سلامتی روانی ، مجله آسیایی مسايل توسعه. میسور. هند. شماره 5 جلد2 صفحه 101-110 (2011)
 • خوش بینی و روابط خانوادگی، مجله پژوهش روانی- اجتماعی. بمبئی. هند. شماره7 جلد 2 صفحه 243-248 ( 2012)
 • تاثیر تحصیلات بر خوش بینی و بدبینی. مجله هندی روانشناسی علمی- کاربردی . شماره 38  جلد 2  صقحه 345-350 (2012)
 • تاثیر روابط اجتماعی بر سلامتی روانی. اسپرینگر: مجله پژوهش شاخص های اجتماعی ISI . DOI  (2012)
 • تاثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر رضایت از زندگی. اسپرینگر: مجله پژوهش شاخص های اجتماعی. (2013)
 • برگزاری کارگاه آموزشی، آموزش گزارش نویسی در فرآیند مددکاری کودکان خیابانی، زنجان. (1393)
 • برگزاری کارگاه آموزشی، آموزش گزارش نویسی در فرآیند مددکاری، بهزیستی زاهدان، (1393)
 • برگزاری کارگاه آموزشی، گزارش نویسی در فرایند مددکاری، اورژانس اجتماعی قم، (1394)
 • بررسی وضعیت کودکان خیابانی تهران، سازمان بهزیستی، بخش آسیب های اجتماعی. (1393)

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • روش تحقیق اجتماعی .دانشگاه میسور.  میسور. هند (2011)
 • کنفرانس ملی در خصوص تغییر اساس روابط صمیمی. دانشگاه کرایست. بنگلور. هند. (2009)
 • آگاهی ، معنویت و سلامتی روانی. دانشگاه میسور.  میسور. هند (2007)

برای رزرو وقت مشاوره و رواندرمانی با ایشان تنها یک دکمه فاصله دارید