سوابق تحصيلی:

 • دیپلم متوسطه | علوم تجربی | از 1378 تا 1379 | دبیرستان غیرانتفاعی مشعل صدرا
 • پیش دانشگاهی | علوم تجربی | از 1379 تا 1380 | مجتمع شهید مهدوی
 • دکترای عمومی-پزشکی | از 1380 تا 1387 | دانشگاه آزاد اسلامی | واحد پزشکی تهران
 • دکترای تخصصی روانپزشکی | از 1392 تا 1396 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • بورد تخصصی روانپزشکی | سال 1396

سوابق حرفه ای:

 • پزشک خانواده | طرح پزشکی عمومی | 1388 تا 1389 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان گتوند | استان خوزستان
 • پزشک خانواده | پزشک عمومی قراردادی | 1392 تا 1391 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ | همدان
 • روانپزشک | دوره طرح تخصصی | از 1396 تا 1397 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاین | خراسان جنوبی
 • دستیار ارشد روانپزشکی | از 1393 تا 1395 | بیمارستان روانپزشکی مهرگان | تهران
 • روانپزشک | از 1393 تاکنون-کلینیک مددکاری اجتماعی ایران | تهران

سوابق علمی و پژوهشی:

 • پایان نامه دکترای عمومی
 • پایان نامه دکترای تخصصی روانپزشکی | عنوان: بررسی اثرات پیش گویی کننده الکتروآنفالوگرفی کمی در پاسخ به درمان بیماران اختلال وسواسی-جبری دریافت کننده مفلووکامین
 • مقاله چاپ شده در Journal of Neurology and Psychology  

عنوان مقاله:

 • The role of Celecoxib in treatment of Psychiatric Disorders

تماس با کلینیک ایران