آموزش عمومی


کمی صبر کنید...

بیرون از دایره

100,000 تومان

در این کارگاه آموزشی آنلاین، به شما آموزش می دهیم که ابتدا چگونه درست به مقوله پیمان شکنی زناشویی نگاه کنید، چگونه از خیانت پیشگیری کنید و اگر اتفاق افتاده است، آن را حل و فصل کنید.


دسته‌بندی