روانشناسی فردی


اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلالی که همه باید در موردش بدانند. چون به احتمال زیاد در زندگیتان، یک بار با مبتلایان برخورد خواهید کرد!