سنجش و ارزیابی استعداد (استعدادیابی):

یکی از خواسته و نیازهای انسان، همیشه این بوده است که بفهمد در چه زمینه هایی توانمند است و در چه زمینه هایی، نه! مشخص شدن این موضوع، کمک زیادی به این می کند که در آینده چه گامهایی برداریم.

همچنین اگر از دوران کودکی، متوجه شویم که کودکمان در چه زمینه هایی استعدادی خاص دارد، مطمئناً در هدایت او و راهبری او در مسیر زندگی و اهدافش، می تواند تعیین کننده باشد.

سنجش و ارزیابی استعداد، که در سه گروه زیر دسته بندی می شود:

1. تحصیلی که شامل سنجش موارد زیر می شود:

  • علوم ریاضی
  • علوم تجربی
  • علوم انسانی
  • فنی مهندسی
  • هنر

2. ورزشی

3. شغلی


روانسنج ما:

دکتر سید علی هاشمی | روانسنج، ارزیاب و درمانگر تخصصی کودک

تخصص دکتر سید علی هاشمی این است که ارزیابی دقیقی از هوش، استعداد، شخصیت، خلاقیت و ... کودک انجام می دهد و متناسب با نتایج به دست آمده، سلسله بازی ها و درمان هایی را برای توانمند کردن کودک به کار می گیرد.

تماس با کلینیک ایران: 02188670340