همکاران

دکتر سید علی هاشمی

/introducing-dr-ali-hashemi

روانشناس کودک، متخصص سنجش روانشناختی، سنجش استثنایی


دکتر ملیحه عرشی

/introducing-dr-maliheh-arshi

مدیر عامل و صاحب امتیاز


مهتاب کرج آبادی

/introducing-mahtab-karajabadi

روانشناس بالینی | درمانگر مشکلات روانشناختی و ارتباطی


دکتر مینا دارایی

/introducing-dr-mina-darayi

مشاور فرد و خانواده | متخصص در مداخلات طلاق


شهلا نوروزیان

/introducing-shahla-norouzian

مشاور و آموزشگر والدین و کودک


دکتر مهتا مریدیان

/introducing-dr-mehta-mercedian

روانپزشک | درمانگر اختلالات روانشناختی


دکتر نادر غنی زاده

/introducing-nader-ghanizadeh

گفتاردرمانگر | درمانگر کودک و بزرگسال


آرش سدهیان

/introducing-arash-sadehiyan

روانشناس بالینی | درمانگر اختلالات روانشناختی


سید پیمان رحیمی نژاد

/introducing-peyman-rahiminejad

روانشناس مثبت نگر | مدیر و موسس کافه آگاهی


دکتر سید حمید آتش پور

/introducing-dr-hamid-atashpour

روانشناس | عضو افتخاری دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی