ارتباط

چگونه عاقلانه تصمیم بگیریم؟ چرا دچار سوءتفاهم، اختلاف و درگیری می شویم؟

/getting-rid-of-cognitive-errors

در این مقاله 5 راهکار عملیاتی برای اینکه در دام سوگیری‌های شناختی نیفتیم را به شما اموزش می دهیم.


فهرست خطاهای شناختی که زندگیتان را دگرگون می کند!

/list-of-cognitive-errors

همه ی ما از لحاظ شیوه تفکر اشتباهاتی داریم. با مهمترینِ آنها آشنا شوید.