همکاران ما


در اینجا با مدیریت، پرسنل اداری، روانشناسان، مشاوران و متخصصان کلینیک ایران آشنا می شوید: 


آرش سدهیان

آرش سدهیان

روانشناس بالینی | درمانگر اختلالات روانشناختی