رهایی از خویشتن ناکافی (دورهء جدید)

درمان احساس حقارت، بی ارزشی، مدیریت افکار منفی و بدبینی
بر مبنای
Positive Psychology
Schema theropy
Act
مدرس: سيدپيمان رحيمي نژاد
متخصص روانشناسي مثبت نگر

 شروع دوره: چهارشنبه 21 شهریورماه (7 جلسه)

چهارشنبه ها از ساعت 18:30 الی 21

رهایی از خویشتن ناکافی (دورهء جدید)

داستان دو تنها

یکی از کارگاه های خاص و متفاوت کافه آگاهی در کلینیک ایران:

مدرس: سيدپيمان رحيمي نژاد
متخصص روانشناسي مثبت نگر

چهارشنبه 14 شهریورماه از ساعت 18:30 الی 21

داستان دو تنها

چطور با حقیقت خودم مواجه شوم و پذیرای خود باشم؟

 Group Coaching کافه آگاهی در کلینیک ایران.

(این کارگاه ویژه ء عزیزانی است که دوره رهایی از خویشتنِ ناکافی را گذرانده اند)

سه شنبه23 مردادماه ، از ساعت 18:30 تا 21:30

 

 


چطور با حقیقت خودم مواجه شوم و پذیرای خود باشم؟

تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک 44، واحد 1
02188209050 ، 02188670340 ، 02188670341
02188642888