سومین دوره گروه درمانی شش جلسه ای «رهایی از خویشتن ناکافی- مقدماتی»

درمان احساس حقارت، بی ارزشی، مدیریت افکار منفی و بدبینی
بر مبنای
Positive Psychology
Schema theropy
Act
مدرس: سيدپيمان رحيمي نژاد
متخصص روانشناسي مثبت نگر

 شروع دوره: چهارشنبه 27 تیرماه (6 جلسه)

چهارشنبه ها از ساعت 18:30 الی 21

سومین دوره گروه درمانی شش جلسه ای «رهایی از خویشتن ناکافی- مقدماتی»

تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک 44، واحد 1
02188209050 ، 02188670340 ، 02188670341
02188642888