الگوگیری

کودکان چگونه الگو می گیرند؟
قدرت والدی در این زمینه چه مقدار است؟

ارائه: شهلا نوروزیان
متخصص، مشاور و مدرس والدین و کودک
تدوین صوتی: محیا دلخواهی

پاداش و تنبیه

چگونه در مواجهه با کودکم، پاداش و تنبیه موثری داشته باشیم؟

ارائه: شهلا نوروزیان
متخصص، مشاور و مدرس والدین و کودک
تدوین صوتی: محیا دلخواهی

دروغ - ترس - توجه

دلایل دروغگویی کودکان.
چه کنیم که کودکمان به ما دروغ نگوید؟

ارائه: شهلا نوروزیان
متخصص، مشاور و مدرس والدین و کودک
تدوین صوتی: محیا دلخواهی

تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک 44، واحد 1
02188209050 ، 02188670340 ، 02188670341
02188642888